مسنجر محبوب شما کدامیک میباشد؟
(25.12%) 608
واتس اپ
(3.264%) 79
وی چت
(21.73%) 526
بیتالک
(2.768%) 67
نیمباز
(3.636%) 88
تانگو
(0.702%) 17
کوکو
(2.809%) 68
یاهو
(12.68%) 307
وایبر
(25.78%) 624
لاین
(1.487%) 36
کیک

تعداد شرکت کنندگان : 2420